Kontakt

Biuro Projektów i Realizacji Strategii
Dyrektor Biura Projektów i Realizacji Strategii – Magdalena Fit
magdalena.fit@dsw.edu.pl

Specjalista ds. projektów – Małgorzata Fit
malgorzata.fit@dsw.edu.pl

ul. Strzegomska 55, pok. 404
53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 28
biuro.projektow@dsw.edu.pl

Zespół realizujący projekt

Kierownik projektu: Magdalena Fit
Specjalista ds. finansowych: Barbara Trojanowska
Specjalista ds. administracyjnych: Małgorzata Fit

Koordynator merytoryczny w zakresie kształcenia: dr Bartosz Błaszczak
Koordynator merytoryczny w zakresie studiów doktoranckich: Prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
Koordynator merytoryczny w zakresie karier: dr Michał Mielczarek
Koordynator merytoryczny w zakresie informatyzacji: Prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz