Podnoszenie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej

Pracownicy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, dydaktycznych i administracyjnych wezmą udział w szkoleniach i kursach podnoszących ich kompetencje zarządcze:

 • szkolenie użytkowników Systemu Obsługi Toku Studiów 
 • szkolenie z zakresu Marketing Automation
 • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych: 20 listopada 2019, godz. 9:00-11:00, ul. Strzegomska 55, sala 308
 • szkolenie z obsługi systemu Customer Relationship Management
 • szkolenie z zakresu polityki cenowej i marketingu cenowego oraz praktycznych metod zarządzania cenami
 • szkolenie z zakresu Storytelling, Branding, Copywriting, Employer Branding, Grywalizacja 
 • szkolenie z pisania projektów naukowych
 • kurs z języka angielskiego:
  – od października 2019 w zajęciach z języka angielskiego udział bierze 20 pracowników DSW. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu:
  grupa 1 – poziom B1: wtorki, godz. 9:00 – 10:30, ul. Strzegomska 55, sala 415
  grupa 2 – poziom B2: czwartki, godz. 9:00 – 10:30, ul. Strzegomska 55, sala 415
  – w styczniu 2020 zajęcia rozpoczyna grupa 3 – poziom C1. Spotykać się będą w każdy wtorek do 3 marca 2020 w godz. 15:15-16:45, ul. Strzegomska 55, sala 510.
 • cykl 3 szkoleń z zakresu zarządzania projektami
 • cykl 5 szkoleń z zakresu IT