Kontakt

Biuro Projektów i Realizacji Strategii

Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Strzegomska 55, pok. 405

53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 72
biuro.projektow@dsw.edu.pl
 
Zespół realizujący projekt
Kierownik projektu: Urszula Kłobuszewska, ula.klobuszewska@dsw.edu.pl
Specjalista ds. finansowych: Barbara Hajłasz, barbara.hajlasz@dsw.edu.pl
Specjalista ds. administracyjnych: Małgorzata Fit, malgorzata.fit@dsw.edu.pl
Specjalista ds. administracyjnych: Monika Karciarz, monika.karciarz@dsw.edu.pl
Specjalista ds. OZE: Stanislaw Lota, stanislaw.lota@dsw.edu.pl
Dyrektor Biura Karier: Ewa Suchożebrska, ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl 
Dyrektor Szkoły Doktorskiej:  prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki, pawel.rudnicki@dsw.edu.pl
Dyrektor Działu Informatyzacji: Paweł Bojko, pawel.bojko@dsw.edu.pl