Otwarte Zasoby Edukacyjne

DSW zamierza od roku akademickiego 2019/2020 wdrożyć Otwarte Zasoby Edukacyjne dla studentów i pracowników uczelni oraz wprowadzić elementy kształcenia na odległość.

Nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów (e-learning). Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

Na początek, wszystkim studentom DSW umożliwiamy udział w dwóch kursach e-learningowych: podstawowym kursie BHP oraz kursie bibliotecznym. Do realizacji kursów wykorzystana jest platforma moodle, a materiały będą dostępne nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych. W ten sposób zapoczątkujemy gromadzenie danych w formie Otwartych Zasobów Edukacyjnych, a DSW zdobędzie doświadczenie by swoją ofertę w ramach e-learningu poszerzyć w kolejnych latach.