Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich

Nauczyciele Dolnośląskiej Szkoły Wyższej otrzymają wsparcie w ramach kursów podnoszących ich kompetencje dydaktyczne. Do wyboru będą mieli kilka kursów i szkoleń przygotowanych przez wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy, m.in:

  • kurs Academic Teaching Excellence
  • kurs obsługi platformy e-learningowej moodle
  • szkolenie w zakresie efektywnej komercjalizacji wyników badań
  • szkolenie w zakresie efektywnego publikowania 
  • szkolenie z korzystania z praktycznych narzędzi w pracy autora
    • 6, 8 i 9.07.2020, godz. 17:00-19:00 – szkolenie z obsługi programu do analizy danych Atlas.ti, prowadzi dr Piotr Zańko z Uniwersytetu Warszawskiego [on-line]