Szkoła doktorska

Szkoła doktorska to nowa formuła kształcenia doktorantów w DSW. Prowadzona będzie w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika i nauki o edukacji oraz nauki o poznaniu i komunikacji. We wrześniu 2019 wyłoniliśmy czworo kandydatów, których prace doktorskie będą odpowiedzą na potrzeby rozwoju Dolnego Śląska i będą dotyczyły analizy problematyki w czterech obszarach:

  • pedagogika specjalna / edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie / pedagogika lecznicza na Dolnym Śląsku
  • całożyciowe uczenie się /edukacja zawodowa / doradztwo zawodowe na Dolnym Śląsku
  • kształcenie nauczycieli /edukacja alternatywna / innowacje edukacyjne na Dolnym Śląsku
  • nowe media w perspektywie rozwoju Dolnego Śląska

Szkoła Doktorska w DSW będzie funkcjonować w ścisłej współpracy z itinerariuszami zewnętrznymi. Dzięki zajęciom prowadzonym przez visiting professors doktoranci skorzystają też z doświadczeń zagranicznych ekspertów.

Plan studiów I rok (rok akademicki 2019/2020).

Plan studiów II rok (rok akademicki 2020/2021).

Pierwsze seminarium z profesorami wizytującymi: prof. dr hab. Marią Mendel i prof. dr hab. Tomaszem Szkudlarkiem z Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 28, 29 i 30 listopada. Profesorowie poprowadzili zajęcia Advanced Educational and Cultural Studies oraz spotkali się ze społecznością akademicką DSW w ramach cyklu „Poza kulturową oczywistością”:

28.11.2019: otwarte seminarium Advanced Educational and Cultural Studies, godz. 13:00-14:30, ul. Strzegomska 55, sala 308

28.11.2019: warsztaty dla doktorantów Advanced Educational and Cultural Studies, godz. 15:00-18:00, ul. Strzegomska 55, sala 308

29.11.2019: warsztaty dla doktorantów Advanced Educational and Cultural Studies, godz. 10:00-16:00, ul. Strzegomska 55, sala 308

30.11.2019: warsztaty dla doktorantów Advanced Educational and Cultural Studies, godz. 10:00-16:00, ul. Strzegomska 55, sala 510

Kolejne spotkania, warsztaty i szkolenia dla doktorantów:

•    12 grudnia 2019, g. 10:00 – 16:00, dr Piotr Zańko (Uniwersytet Warszawski), temat seminarium:   Edukacyjne konteksty oporu kulturowego, ul. Strzegomska 55, sala 308
•    17 grudnia 2019, g. 10:00 – 16:00, prof. Andreas Fejes (Linköping University) temat seminarium: Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning – seminarium w j. angielskim, ul. Strzegomska 55, sala 113
•    18 grudnia 2019, g. 10:00 – 16:00, dr hab. Piotr Stańczyk (Uniwersytet Gdański) temat seminarium: Freirego Suchodolskim. Od marginesów, do centrum i z powrotem na marginesy – poza oczywistością interpretacyjną w filozofii wychowania, ul. Strzegomska 55, sala 113
•    28 stycznia 2020, g. 10:00 – 16:00, dr hab. Aneta Ostaszewska (Uniwersytet Warszawski), temat seminarium: „Nakreśliłam własne przeznaczenie” – praca biograficzna jako kategoria pedagogiczna, ul. Strzegomska 55, sala 114
•   5 marca 2020, g. 10:00 – 16:00, dr Piotr Zamojski  (Uniwersytet Gdański), temat seminarium: Wprowadzenie do idei po-krytycznej pedagogiki: teoria szkoły i immanentna ontologia nauczania, ul. Strzegomska 55, sala 308
•   22 października 2020, g. 11:00 – 12:30, dr Martyna Pryszmont  (Uniwersytet Wrocławski), temat seminarium: Metodologia jako sztuka wyjścia. Pomiędzy sztuką a metodą badawczą, [on-line]. Po spotkaniu zapraszamy na warsztat pt. Badania posługujące się sztuką. Edukacyjne praktyki badawcze (13:00-18:00, on-line).