Akademickie Biuro Karier

Dzięki rozwojowi działalności Biura Karier studentki i studenci DSW skorzystają z szerokiej oferty wsparcia, w szczególności w obszarze profesjonalnego diagnozowania kompetencji, indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości. Powyższe działania prowadzone będą we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.