Centrum Doskonalenia Studentów/ Akademia Umiejętności

Centrum Doskonalenia Studentów to trzy nowe pracownie, w ramach których studenci realizują autorskie projekty oraz biorą udział w certyfikowanych kursach i szkoleniach:

  • pracownia BR – podnoszenie kompetencji badawczo-rozwojowych studentów, którym umożliwimy realizację indywidualnych i grupowych projektów prowadzonych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kadrą akademicką. Projekty są odpowiedzią na postulat pracodawców, którzy chcą by wdrażać studentów w funkcjonowanie branży zanim wejdą na rynek pracy. Studenckie projekty BR i ich rezultaty mogą stanowić podstawę pracy dyplomowej.
  • pracownia LLL – podnoszenie kompetencji uczenia się przez całe życie. W ramach pracowni zrealizujemy kursy/szkolenia/warsztaty wskazane przez samych studentów. Studenci zdobędą uzupełniające certyfikaty związane z kierunkiem ich studiów.
  • pracownia eduTECH – podnoszenie kompetencji technologicznych. Przedstawimy studentom ofertę szkoleń/kursów/warsztatów wprowadzających w obszar nowoczesnych technologii edukacyjnych: design thinking, design learning, m-learning, digitach learning, video-based learning.

Konkursy na projekty grantowe dla studentów DSW:

Edycja I: 25 maja 2020 ogłosiliśmy konkurs na projekty grantowe dla studentów realizowane w ramach Akademii Umiejętności. Więcej szczegółów TUTAJ

Decyzją Komisji Konkursowej finansowanie przyznaliśmy 6 projektom indywidualnym oraz 2 projektom grupowym:

1. „Wielu ludzi – jeden świat” – projekt pokonywania barier z elementami dialogu wielopokoleniowego, Aleksandra Brzezicka 
2. „Uzyskanie uprawnień do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku bezzałogowymi statkami powietrznymi”, Sebastian Gonera
3. Krótkie formy filmowe „Frames”, Zafer Yorganci
4. „Jak zrobić profesjonalną kampanię w czasach pandemii?”, Zuzanna Filipiak
5. „Most międzypokoleniowy. Pisanie i odkrywanie dolnośląskich biografii”, Angelika Netkowska i Izabela Pilarska
6. „Wykształcony psycholog – wszechstronni wychowawcy”, Joanna Polańska
7. „Szkolenie zawodowe szansą na rynku pracy dla młodych HR Managerów?” (projekt grupowy,  lider: Katarzyna Mucha-Greber)
8. „Trener i mentor coachingu jako innowacja w branży Human resources” (projekt grupowy,  lider: Marek Dymitruk)

Dla części studentów zrealizowane projekty stanowią jednocześnie element pracy dyplomowej.

Edycja II: 28 października ogłosiliśmy konkurs na projekty grantowe dla studentów realizowane w ramach Akademii Umiejętności. Więcej szczegółów TUTAJ

Akademię Umiejętności koordynuje Biuro Karier DSW.
Kontakt: akademia.umiejetnosci@dsw.edu.pl