Centrum Doskonalenia Studentów

Centrum Doskonalenia Studentów to trzy nowe pracownie:

  • pracownia BR – podnoszenie kompetencji badawczo-rozwojowych studentów, którym umożliwimy realizację indywidualnych i grupowych projektów prowadzonych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kadrą akademicką. Projekty są odpowiedzią na postulat pracodawców, którzy chcą by wdrażać studentów w funkcjonowanie branży zanim wejdą na rynek pracy. Studenckie projekty BR i ich rezultaty mogą stanowić podstawę pracy dyplomowej.
  • pracownia LLL – podnoszenie kompetencji uczenia się przez całe życie. W ramach pracowni zrealizujemy kursy/szkolenia/warsztaty wskazane przez samych studentów. Studenci zdobędą uzupełniające certyfikaty związane z kierunkiem ich studiów.
  • pracownia eduTECH – podnoszenie kompetencji technologicznych. Przedstawimy studentom ofertę szkoleń/kursów/warsztatów wprowadzających w obszar nowoczesnych technologii edukacyjnych: design thinking, design learning, m-learning, digitach learning, video-based learning.

25 maja ogłosiliśmy konkurs na projekty grantowe dla studentów realizowane w ramach Akademii Umiejętności. Więcej szczegółów TUTAJ