Nowe kierunki studiów

Nowe kierunki studiów w DSW realizowane będą we współpracy z praktykami z otoczenia społeczno-gospodarczego, nauczą studenta wiedzy użytecznej i połączą nowoczesne technologie z obszarami humanistyczno-społecznymi.

W semestrze zimowym 2019/2020 zajęcia rozpoczęli studenci kierunku Human Resources i Coaching (rekrutacja czerwiec-wrzesień 2019).

HRiC_harmonogram_I semestr – plan zajęć dla kierunku HRiC w semestrze zimowym 2019/2020

HRiC_harmonogram_II semestr – plan zajęć dla kierunku HRiC w semestrze letnim 2019/2020

HRiC_harmonogram_III semestr – plan zajęć dla kierunku HRiC w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia rozpoczęli studenci na zmodyfikowanym kierunku Informatyka. Stacjonarne studia na specjalności E-commerce Developer są efektem współpracy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz IT-Corner – wrocławskiego klastra nowych technologii zrzeszającego ponad 60 firm, które łączy wspólna praca na rzecz lokalnego rozwoju nowych technologii. Głównymi firmami zaangażowanymi w projekt, które współpracują przy realizacji studiów są Unity Group i Ideacto.  ( rekrutacja marzec – wrzesień 2020) Więcej informacji.

E-commerce Developer_harmonogram_I semestr – plan zajęć dla kierunku Informatyka/ specjalność E-commerce Developer w semestrze zimowym 2020/2021

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną zajęcia dla studentów obu kierunków odbywają się w formie hybrydowej. Szczegółowe informacje odnotowane są w harmonogramach i wirtualnym dziekanacie.