Opis projektu

Projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” finansowany z Programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój.
Termin realizacji projektu: 01-01-2018 – 31.05.2022.
Wartość projektu: 4 669 770,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 669 770.50   

Celem głównym projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” jest rozwój DSW przez wdrożenie zintegrowanego programu rozwoju uczelni, który przyczyni się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym tj. 200 studentów i 30 pracowników DSW przez dostosowanie programów kształcenia na I, II i III stopniu do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy oraz wyzwań współczesnego świata, a także poprawienia efektywności i jakości i edukacji oraz wsparcia zmian organizacyjnych, technicznych i zarządczych w DSW, które przyczynią się do usprawnienia i poprawienia procesów zarządzania uczelnią w okresie od 01-06-2018 do 31-05-2022.

Główne zadania:

Moduł I.
– Przygotowanie i realizacja nowego kierunku studiów w DSW pt. „Media design i marketing wizerunkowy”
– Przygotowanie i realizacja 4 nowych specjalności w DSW
Moduł II.
Kursy, szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne podnoszące kompetencje uczestników edukacji na poziomie wyższym
Moduł III.
Staże dla studentów
Moduł IV.
Szkolenia ABK
Moduł V.
Studia doktoranckie
Moduł VI.
– Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego: działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni
– Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego: działania podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych
– Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego: wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami

Działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią

Główne rezultaty projektu:

  • 3 absolwentów programów studiów doktoranckich dofinansowanych ze środków EFS
  • 20 pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne
  • 105 osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
  • 30 pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS ponieśli swoje kompetencje zarządcze
  • 1 uczelnia, która wdrożyła zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia