Podnoszenie kompetencji administracyjnych

W ramach podniesienia kwalifikacji kadry administracyjnej i kadry kierowniczej nastąpi przygotowanie i przeprowadzenie:

 • kurs języka czeskiego;
 • kurs języka angielskiego;
 • szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2;
 • szkolenie z zakresu pomocy materialnej i obsługi studenta;
 • szkolenie z zakresu prawa pracy;
 • akademia menadżera;
 • szkolenie dla samodzielnego księgowego;
 • szkolenie z zakresu zmian w płacach, ZUS i VAT;
 • szkolenie z zakresu windykacji należności;
 • szkolenie z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym w finansach i księgowości;
 • szkolenie z zakresu zatrudniania i rozliczania pracowników cudzoziemców;
 • szkolenie z zakresu analizy finansowej;
 • szkolenie z zakresu przygotowania profesjonalnego sprawozdania finansowego;
 • szkolenie z zakresu cash flow;
 • szkolenie z zakresu programowania;
 • szkolenie z zakresu zarządzania infrastrukturą IT;
 • szkolenie z zakresu obsługi systemów MS Office w wersji zaawansowanej.