Podnoszenie kompetencji dydaktycznych

Szkolenia kadry dydaktycznej polegają na podniesieniu kompetencji w zakresie innowacyjnych metod nauczania. Wsparcie zostaną objęci pracownicy dydaktyczni DSW min. 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn).

W ramach szkolenia kadry dydaktycznej zostaną przygotowane i zrealizowane szkolenia z zakresu:

  • pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo;
  • tutoring w pracy ze studentami;
  • praca ze studentami głuchymi/niedosłyszącymi;
  • praca ze studentami z dysfunkcją wzroku;
  • praca ze studentami dojrzałymi;
  • głos, gest, skuteczna komunikacja – narzędzia innowacyjnej dydaktyki akademickiej;
  • praca ze studentami on-line (e-learning, m-learning etc.)
  • nowoczesne metody pracy dydaktycznej ze słuchaczami (metoda projektowa, case study etc.)

Szkolenia będą prowadzone w formule warsztatowej, przez specjalistów/praktyków mających doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami nietradycyjnymi.