Media design i marketing wizerunkowy

Media design i marketing wizerunkowy – kierunek realizowany na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. Program kierunku realizowany we współpracy z praktykami z otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Grupa docelowa kierunku 25 os. (10K i 15 M): Wsparciem zostaną objęci studenci  I stopnia niestacjonarnych studiów licencjackich na nowo powstałym kierunku na dwóch specjalnościach: marketing internetowy oraz media mobilne.

Studia przygotują do pracy w branży online i mobile marketing, infobrokering i media analysis, e-pr, e-learning i mobile learning, emloyer branding i e-comerce itp. Student zdobędzie także niezbędne umiejętności do prowadzenia własnej działalności z zakresu projektowania mediów, szczególnie mobilnych i internetowych.

Harmonogramy:

semestr I

semestr II

semestr III

Rekrutacja:

http://dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/media-design-i-marketing-wizerunkowy/

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu RODO