W Dolnośląskiej Szkole Wyższej realizowane są dwa prestiżowe projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę 11 mln złotych. W ramach projektów uczelnia prowadzi działania na rzecz integracji, innowacji i podnoszenia jakości kształcenia.

Nowe kierunki studiów, dodatkowe specjalności, certyfikowane szkolenia m.in. z zakresu pierwszej pomocy z możliwością zdobycia stopnia instruktora, kurs języka migowego, program studiów doktoranckich realizowany we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, system do wideokonferencji i modernizacja pracowni komputerowych, uruchomienie Centrum Doskonalenia Studentów, realizacja projektów studenckich, rozwój działalności Biura Karier – to tylko kilka z wielu innowacji, jakie wprowadza Dolnośląska Szkoła Wyższa. Uczelnia, która po raz kolejny w rankingu Perspektyw uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku, otrzymała ponad 11 mln złotych dofinansowania na realizację projektów „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” (2018-2022) oraz „Innowacyjna uczelnia – doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska” (2019-2023).

Dodaj komentarz